.: HLAVNÍ STRÁNKA :.
Pozvánka na valnou hromadu v pátek 21. června 2024 včetně návrhu usnesení a plné moci.