.: ROSTLINNÁ VÝROBA :.

Rostlinná výroba se věnuje klasickým plodinám. Velkou část obhospodařované výměry zaujímají louky a pastviny (více jak 50 %). Pěstujeme pšenici, tritikale, oves a sladovnický ječmen, z ostatních plodin je to řepka, mák, kukuřice a svazenka. Jedním z hlavních úkolů rostlinné výroby je vytvoření dostatečné krmivové základny pro úspěšný chov skotu.