.: ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA :.

Stavy hospodářských zvířat:
- skot celkem 810 kusů
z toho v průměru 205 kusů dojných krav (červenostrakatých) s průměrnou roční dojivostí 8044 litrů/kus a 130 kusů masných krav plemene Aubrac, Parthenaise a Mastný simentál.